Reviews


Juli 2015

Fred Baarslag, manager directie Arbeidsmarktfraude

‘Geerke heeft mij en mijn medewerkers gedurende een periode van anderhalf jaar intensief begeleid bij het herschrijven van ongeveer 40 werkinstructies. Deze werkinstructies moesten zowel inhoudelijk als redactioneel worden aangepast. Geerke heeft ons doen inzien dat we uit moesten gaan van het gezichtspunt van de lezer en niet van de schrijver. Daardoor zijn de werkinstructies kwalitatief nog beter en prettiger leesbaar geworden. Geerke kan zich moeiteloos inleven in de organisatie(cultuur), waarbij ze haar deskundigheid koppelt aan de wensen van de klant en actief meedenkt. Maar bovenal is ze een prettig persoon om mee samen te werken’

 

December 2011

Jelderik Schutz, Talent & Leadership Development Manager bij Schiphol Group

De samenwerking met Geerke hebben wij als zeer prettig ervaren. Naast constructieve, open en eerlijke feedback heeft Geerke zich bewezen als zeer professionele tekstschrijver: to the point, makkelijk leesbaar en doeltreffend: terug naar de kern van de boodschap. Geerke heeft zich in zeer korte tijd eigen gemaakt in Performance Management en op basis hiervan een krachtige, moderne en prettig leesbare brochure geschreven. Ik raad eenieder die op zoek is naar een goede tekstschrijver aan zeker contact op te nemen met Geerke.”

 

November 2011

Ronald Kliphuis, Manager Compensation & Benefits bij Schiphol Group

In 2011 heeft Geerke ons begeleid bij het meer toegankelijk en consistent maken van onze HR teksten. Hierbij hebben wij gekeken naar de standaard HR brieven, het intranet en de cao zelf. Geerke heeft ons bij dit project op plezierige en professionele wijze duidelijk gemaakt dat voorbereiding, waarin je nadenkt over de boodschap die je wilt overbrengen, vaak moeilijker is dan het schrijven van de tekst zelf. Ik ervaar de samenwerking met Geerke als bijzonder prettig. Ze is kritisch op zowel de inhoud als het proces en weet de vinger snel op de zere plek te leggen. Kortom, een echte expert in (bedrijfs)communicatie.